Channel Punjabi
Canada International News North America

ਸਸਕੈਟੂਨ ਦੇ 300+ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ (psychiatrists) ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ

ਸਸਕਾਟੂਨ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਸਕੈਚਵਨ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਐਚ.ਏ.) ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ (psychiatric) ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ SHA ਦੇ ਸਸਕੈਟੂਨ ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰੀ ਪੂਲ ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਡਾ. ਮਾਰਲਿਸ ਮਿਸਫਲੈਡ (Dr. Marlys Misfeldt) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਸਕਾਟੂਨ ਬਾਲਗ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ (Saskatoon Adult Psychiatry Department) ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ“ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ।

ਮਾਰਲਿਸ ਪੂਲਡ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 22 ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਾਨ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਜ ਨਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕ ਮਨੋਚਕਿਤਸਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਸਕੈਚਵਨ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਮਨੋਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈਫਰਲ ਪੂਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨੋਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈਫ਼ਰਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪੂਲ ਕੀਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ “ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ’ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ [ਰੱਦ] ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜੋ ਰੈਫਰਲ ਪੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾ. ਮਾਰਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ “ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਰੇਕਅਪ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ, ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।” ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਲਡ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਹ “ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ” ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।”

Related News

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

Vivek Sharma

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

Vivek Sharma

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਗ਼ਲਤੀ : ਮਾਹਿਰ

Vivek Sharma

Leave a Comment

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]