channel punjabi

Tag : facilities

Canada International News North America

ਓਨਟਾਰੀਓ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾਈਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਇੰਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ‘ਚ ਮਿੱਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ

Rajneet Kaur
ਓਨਟਾਰੀਓ : ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਠ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ